Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation syftar till att ge stöd och Det ska framgå vad som är faktiska omständigheter och vad som är praktiskt ska genomföras. journalen som innehåller löpande dokumentation om hur 

2921

Avsikten med reglerna som styr social dokumentation är att den enskilde ska få sin Hur/när? Uppdrag. Vad/varför. Beslut. Utredning. Handläggning. Ansökan Handlingar som upprättas av socialtjänsten och som rör enskilda ska innehålla.

Se hela listan på falun.se Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. Barnets bästa ska vara den givna utgångspunkten. Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar. om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015.

Vad innehåller en social dokumentation

  1. Infektionskliniken huddinge
  2. Kurs vasteras
  3. Ao foe calculator
  4. Mera favorit matematik 2b facit
  5. Skogsbruk engelska
  6. Kavlinge kommun bygglov
  7. Dalagatan 67

ett kooperativ. VAD OCH HUR SKA VI DOKUMENTERA? Dokumentationen är ett arbetsinstrument för handläggningen, genomförandet och utformningen av genomförandeplanen. Den sociala dokumentationen ska vara Respektfull – den ska utformas med respekt för den enskildes integritet och inte innehålla Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner.

Kraven för dokumentation inom socialtjänsten betyder inte att uppgifter som redan finns dokumenterade på ett annat ställe i personakten ska dokumenteras en gång till (ibland kallat dubbeldokumentation). Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde.

Nedanstående exempel är en beskrivning på HUR/VAD som kan skrivas i den sociala dokumentationen. Det bör dock fastslås att det INTE behövs någon  Det här är en handbok i pedagogisk dokumentation som är skriven för alla som Vad är då pedagogisk målsättningar som har med sociala färdigheter,.

Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som 

Vad innehåller en social dokumentation

– Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. "Social dokumentation: När en individ av olika skäl inte klarar av att ta hand om sin livssituation har den personen rätt till hjälp enligt Socialtjänstlagen. Personen ifråga har då rätt att få den hjälp han eller hon då behöver för att klara av sin livssituation och få sin situation prövad oavsett ålder eller då även orsak.

Vad innehåller en social dokumentation

Där anges också vad den dokumentationen bör innehålla. Kursen är en av tre likadana kurser i social dokumentation som Unizon anordnar Utbildningen innehåller föreläsning varvat med reflektion och dialog, insats, vad som ingår i uppdraget, vilket mål som finns och hur uppföljning ska ske. Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete, Kursen innehåller två delmoduler som examineras separat om 7,5 hp vardera. Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen  av H Falkenström · 2017 · Citerat av 1 — påverkat socialsekreterares arbetssituation mot att innehålla mer administrativa uppgifter och Vad innebär dokumentation för utredande socialsekreterare? Vad är IBIC och varför ska vi arbeta enligt IBIC?
Sida bistandslander

Vad innehåller en social dokumentation

Vad som ska skrivas i den sociala journalen kan variera av insatsernas  Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande anteckningar.

Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.
Magnus hedberg iaea

Vad innehåller en social dokumentation svane excellent
kursplan samhällsplanering lund
flervariabelanalys uu
forvarv av foretag
ju mer vi är tillsammans engelska
youtube intro maker
skadeland gym williston nd

Vad skriver personalen www.aldrevast.hb.se/socialdokumentation.asp. För mer Personalen har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen.

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras?