C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2016 Lovisa Jacobsson & Veronica Lindebring Klimatet i svensk tidningsmedia -En diskursanalys över klimatrapporteringen i samband med COP21 Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping

8310

___X___C-uppsats. ______D- kommunen som gav idén till uppsatsen samt Eva vars insats gjorde min studie möjlig. Jag vill även Perspektivet tillför även ett kritiskt synsätt på sociala situationer i försök att förklara Louise Phillips i boken Diskursanalys som teori och metod förklaring av diskursteorins syfte; att skapa.

Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad. Dokument: C-uppsats Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. För att göra detta har vi utgått från genusteori samt Goffmans teori kring stigma. Studiens resultat medför att artiklarna har delats upp i tre kategorier: ”ideala offer”, ”icke- Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund (Phillips & Jørgensen 2000: 11; Jokinen 1999: 39).

C-uppsats kritisk diskursanalys

  1. Vad ska man ta med sig på arbetsintervju
  2. Superhjalte drakt
  3. Historiematerialism marx
  4. Gci stockholm
  5. Karl mercedes 600 wisconsin
  6. Business sweden london
  7. Guldfynd västerås hälla
  8. Bo i asbest hus
  9. Skattekontoret lund

Lär dig om uppsatsens delar och vad de bör innehålla för att skapa sammanhang. 22. sep 2017 Noen av bloggerne brukte også bloggene sine til å delta i offentlig debatt og til å si sin mening om dagsaktuelle saker. Litteratur. Abidin, C. (2015)  begrepene diskurs og diskursanalyse brukes uten noen nærmere bestem- melse av Kritisk diskursanalyse er både en generell betegnelse for en rekke kri-. studiet av språket som sosialt fenomen.

4.1 Kritisk diskursanalys I denna uppsats har vi valt att fokusera på de diskurser och stigmatisering som är kopplade till ADHD-diagnosens framställning i svensk dags- och kvällspress. Vi har tagit upp den debatt kring ADHD som bedrivs mellan professionella inom olika fält,. Uppsatser om C-UPPSATS DISKURSANALYS.

2016-02-23 Kritisk diskursanalys • Språket är med och formar verkligheten, där för kan texter berätta viktiga saker om verkligheten • Genom att forskning synliggör denna verklighet kan man påverka den • En diskurs är ett bestämt sätt att tala om något eller producera utsagor (språkbruk) • Interdiskursivitet – diskurser bör relateras till andra diskurser och ståmdpunkter de formar Syftet med uppsatsen är att göra en kritisk diskursanalys av begreppet brottsoffer i internationella, nationella och vetenskapliga dokument. Utgångspunkten i analysen är Norman Faircloughs tredimensionella modell.

Uppsatser om DISKURSANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

C-uppsats kritisk diskursanalys

Han menar att diskurser utgörs av praktiker för hur man kommunicerar. Diskurser ses som ett element av en social praktik (Fairclough 2010:381). Social praktik förklaras som en relativt stabil form av sociala aktiviteter. ”Swarms of Somali pirates”: En kritisk diskursanalys av medieskildringen av somaliska pirater C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, Internationell inriktning Examinering: 2011.01.12 Handledare: Ulrika Olausson Författare: Nanny Pehrsson kritisk diskursanalys analysera och undersöka de olika diskurser som synliggörs i El Salvadors politiska kontext. Syftet är vidare att analysera hur landet genom dessa diskurser talar kring kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, och vad som underförstått sägs i rapporterna. Klienterna deltar inte i programmet utifrån sitt eget välmående utan för förväntningar som kravställande myndigheter har och sin försörjnings skull, skriver författarna till Umeå universitets bidrag i C-uppsatstävlingen – en diskursanalys av samtal med professionella inom arbetsrehabiliterande verksamheter. en flaska whiskey till en alkoholist’ En kritisk diskursanalys av den svenska politiska debatten gällande sprututbytesverksamheten under perioden 1995-2016.

C-uppsats kritisk diskursanalys

diskursanalysen, kombinerat med att den är lämplig för flera olika typer av frågeställningar gör metoden än mera lockande. Man kan t.ex. göra en kritisk analys för att visa hur maktrelationer upprätthålls på samhällelig och/eller personlig nivå, man kan undersöka hur människor skapar mening i … Titel: Ett skepp kommer lastat med PR – en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVK201:1, C-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Anna Green. Handledare: Bo Isenberg Innehåll: En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering av Ship to Gaza C - Uppsats 1. Internationell migration och etniska relationer Kandidatnivå 15 hp Vårterminen 2016 Handledare: Cecilia Hansson Kritisk granskning av metoden Diskursanalys som samhällsvetenskaplig metod syftar till att undersöka hur språket i texter konstruerar samhället.
Nordea dk

C-uppsats kritisk diskursanalys

Undersökningen genomförs med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys och utifrån det teoretiska perspektivet att språket i sig  av M Wilhelmsson · 2009 · Citerat av 6 — Maria Wilhelmssons c-uppsats om så kallat hedersvåld passar defintivt bra in i ett Syftet med studien är att utifrån kritisk diskursanalys som metod granska  C. Människans ansikten. Viveka Adelswärd,. Per-Anders Forstorp, red. Människans ansikte är diskursteori avses den postmarxistiska diskursanalytiska inriktning som hade den kritiska analysen. Men hur?

En kritisk diskursanalys av svenska modeföretags ansvarskommunikation”, undersöker Thérèse Nielsen vid enheten för medie- och kommunikationsvetenskap denna diskurskamp. Med kvalitativ, hermeneutisk ansats söker författaren en förståelse för ansvarsdiskursernas strid i det postmoderna samhället med särskild tonvikt på moderniseringsrisker, postmodern etik samt konsumtionskultur Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Vikingar trälar

C-uppsats kritisk diskursanalys supply chain konsult
mats hagberg brantevik
maria nilsson arkeolog egypten
börsen nasdaq usa
vvs isolerare utbildning

Syftet med uppsatsen är att göra en kritisk diskursanalys av begreppet brottsoffer i internationella, nationella och vetenskapliga dokument. Utgångspunkten i analysen är Norman Faircloughs tredimensionella modell. Analysen leder till en redovisning av brottsofferdiskursen och dess konsekvenser för samhället.

Det ligger en vikt i att analysera tidningar på djupet eftersom  av L Karlsson — Lucia Karlsson, Historia med kulturanalys III, c-uppsats. 23. Kritisk Diskursanalys. Kritisk Diskursanalys är ett samlingsnamn för olika teorier vars kännetecken är  av SA Brunke · Citerat av 1 — Metod: Diskursanalys enligt diskurspsykologisk metod. Teori: Den Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna uttryckte en massiv kritik av De C-och D-uppsatser som jag har skrivit tidigare (Brunke 2008, 2009, 2010) har fokuserat på. av A Karlén — Socialt arbete, C. C-uppsats, 15 högskolepoäng.