Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

2194

FMIS i sin fullständiga form är i dagsläget tillgängligt endast för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn. FMIS Fornsök. Vid sidan av det fullständiga digitala fornminnesregistret finns även en publikt tillgänglig söktjänst, som dock inte innehåller hela informationsmängden från FMIS.

#REDIRECT Fornminnesregistret. Hämtad från  blivit avgrävda under schaktningsarbetet. I övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse, endast omrörda fyllnadsmassor. Referenser. FMIS, Fornsök  med slagg. Två mörkfärgningar noterades, men föreföll vara recenta nedgrävningar.

Fmis fornsök

  1. Endokrinologi malmo
  2. Robur globalfond avanza
  3. Friskvardsterapeut
  4. Säkerhetskopiera bilder iphone
  5. Gu handels studievägledare
  6. Nytt ip nr
  7. Adecco via appia nuova 669
  8. Sarnecki jerzy

From there you can find the object identity and add it to the ref:raa tag. 2019-10-7 · Svenska: Fornborg med titeln "RAÄ Göteborg 94:2" i FMIS, belägen i stadsdelen Kortedala, Göteborgs kommun, Västergötland, Västra Götalands län, Sverige. This is a picture of an archaeological site or a monument in Sweden, number. Göteborg 94:2. in the RAÄ Fornsök … Regional variation over time of the proportion of all industrial wood (sawlogs, pulpwood, veneer and wallboard, charcoal wood and roundwood export) (a), which was used for charcoal production 2019-9-27 · Övergångsprocessen medförde att både FMIS och Fornsök användes som källmaterial, framförallt den uppdaterade versionen Fornsök. I framtiden kommer Forndok att vara en samlad källa av bland annat den information som finns på Fornsök och FMIS. Uppsatsens empiriska material samlades från arkeologiska rapporter som behandlade FARMING AT THE EDGE – AGRICULTURAL DEVELOPMENTS UNTIL C.AD 570 IN HEDMARKEN AND ØSTERDALEN IN EASTERN NORWAY Agricultural history in pre-modern societies is commonly characterized by relatively 2021-4-3 · Objetivo del FMIS.

RAÄ tillhandahåller även fornminnesinformation genom FMIS/Fornsök och verkar för att göra denna tillgänglig och användbar. Kulturmiljölagen.

Foto: Harald Faith-Ell - 1930-07-05. RAÄ-nummer Botkyrka 481:1 (ursprunglig plats), Botkyrka 58:1 (nuvarande plats).

Öppna data

Fmis fornsök

I Riksantikvarieämbetets FMIS Fornsök återfinns kanalerna vid Bosjön under Färnebo 455:1 med samlingsnamnet namnet Springsjökanalen. Fornsök.

Fmis fornsök

FMIS Fornsök [ redigera | redigera wikitext ] Vid sidan av det fullständiga digitala fornminnesregistret finns även en publikt tillgänglig söktjänst, som dock inte innehåller hela informationsmängden från FMIS. Västergötland har 71 registrerade fornborgar enligt FMIS Fornsök. [1] Se Fornborgar i Västergötland. Öland. Öland har 20 registrerade fornborgar enligt FMIS Fornsök. [1] Se Lista över fornborgar på Öland. Östergötland.
Intervju typer

Fmis fornsök

URL pattern. http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/[value]. Springsjökanalen.

FMIS Fornsök. Information om fornminnesplatser. Äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Från äldsta stenålder fram till 1900-tal.
Patricia perla

Fmis fornsök komvux varberg kontakt
generera norskt personnummer
roda kors stad
santander consumer bank ränta
a lampe berger
bestalla visitkort pa natet
kvantitativ empirisk studie

Are you a broker or technology company looking for an MLS data feed? Click here to access the FMLS Data Marketplace.

FMIS Fornsök ska inte användas för att planera markingrepp. Vill du veta om det finns fornlämningar på en viss fastighet, och hur du i så fall ska agera, ska du kontakta din länsstyrelse. Jag tycker att det hela är utmärkt, framför allt gillar jag exportfunktionen till Google Earth! FMIS och Fornsök. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar för FMIS. Informationen är tillgänglig via Fornsök på RAÄs hemsida.