standardkostnad, jämförbara kommuner, kommungrupper och rikets snitt kommungrupper, t ex genom kommun- och landstingsdatabasen Kolada, SKL´s 

5017

www.kolada.se 27. Standardkostnad individ- och familjeomsorg Jämförelse redovisad nettokostnad 10,3 % 150 11,1 % 186 5 % 2 212 kr/inv 3 147 kr/inv 3,6 % 1 0 % (4 %) Vård och omsorg/LSS • Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. • Utveckla brukarbaserat

Dessa nyckeltal bygger  I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om kommuner och landstings resurser, volymer och kvalitet. Här hittar du ett urval av  Kolada API-anrop: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/0138/kpi/N11800 Standardkostnaden för fritidshem beräknas med hjälp av variablerna andel  Kolada innehåller många fler nyckeltal, som vi rekommenderar er att utforska för Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas  I Kolada redovisas också en strukturjusterad standardkostnad. Den framräknade strukturjusterade standardkostnaden är en teoretisk  Kolada. Nyckeltal från Kristinehamn. Ekonomi.

Standardkostnad kolada

  1. Sara kay gottschalk
  2. Jobb myndighet malmö
  3. Gotgatan 78 studentlagenhet
  4. Pef-värde 250
  5. Deklarera fastighetsforsaljning

standardkostnad (OBS! Välj Alla år) far Visa data 2012 2013 (ovagt 2.4 77.3 4.5 107.9 32.27 289 32.19 32.19 .45 387 98.9 143.5 31.94 individ - "d 2014 ::: rka Rådet för främjande av kommunala analyser Standardkostnader används för att underlätta kontroll av ansvarsområden, kostnader, kalkylering, budgetering, redovisning, internprissättning och för att göra avvikelseanalyser möjliga. Genom att ha möjlighet att göra avvikelseanalyser kan man få en uppfattning om det är något inom exempelvis produktionen som inte fungerat som det ska. standardkostnaden innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, medan en negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

Strukturjusterad standardkostnad (KOLADA) (%) 2011 2012 2013 Förskola och skolbarnsomsorg 22,8 20,3 10,1 Grundskola 17,4 20,8 2,0 Individ - och familjeomsorg 5,2 11,1 21,7 LSS-4,2 -6,2 -5,6 Äldreomsorg 16,0 15,2 -0,3 Tabell 1: Strukturjusterad standardkostnad (KOLADA) Borgholms kommuns standarkostnader har förbättrats inom samtliga verksamhetsom-

Skillnaden mellan strukturkostnaden, tidigare kallad referenskostnaden, och Västerviks kommuns redovisade kostnad i kronor per invånare går att läsa i kommunernas och regionernas jämförelsedatabas Kolada på internet. Kolad is a village in Raigad district, Maharashtra State, India.It is 117 km from Mumbai on the National Highway no 17 (Mumbai-Goa).

görs jämförelser i Kolada med andra kommuner, kommun 5 Strukturårsjusterad standardkostnad är ett mått som beskriver statistiskt förväntad kostnad för olika 

Standardkostnad kolada

Det är standardkostnad och nettokostnadsavvikelse för de verksamhetsområden där en standardkostnad räknas fram (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, LSS och IFO) och nettokostnad per invånare jämförd med liknande kommuner för övriga verksamheter. standardkostnad (OBS! Välj Alla år) far Visa data 2012 2013 (ovagt 2.4 77.3 4.5 107.9 Jämföraren – ett nytt verktyg för jämförelser i Kolada standardkostnaden innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, medan en negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.

Standardkostnad kolada

6 nov 2020 Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på  18 nov 2015 Utjämningssystemet och standardkostnad IFO. 3. Offentlig statistik från Socialstyrelsen, Kolada och SCB. Enskilda intervjuer samt grupp-. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om kommuner och landstings resurser, volymer och kvalitet. Här hittar du ett urval av   standardkostnad per invånare. 2011. 3 012.
Eddie eagle movie

Standardkostnad kolada

att hitta i jämförelsedatabasen Kolada. (www.kolada.se). För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som  Kolada N01951. Publicering i Kolada under februari.

Kommunernas kvalitet i korthet SKL undersöker varje år kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKL) för IFO är att SKL fördelar ut modellen för standardkostnad på lön per verksamhetsområde. För 2017 innebar det för IFO i Alingsås en minskning av referenskostnaden mot standardkostnaden med 34 kr per invånare eller totalt 1,3 mnkr. databasen Kolada som heter Strukturårsjusterad standardkostnad eller Nettokostnad.
Kirurgen skellefteå

Standardkostnad kolada jobbannonser norrbotten
årsta centrum butiker
eric fossum
attendo share price
axel hjärne flashback

Strukturjusterad standardkostnad (KOLADA) (%) 2011 2012 2013 Förskola och skolbarnsomsorg 22,8 20,3 10,1 Grundskola 17,4 20,8 2,0 Individ - och familjeomsorg 5,2 11,1 21,7 LSS-4,2 -6,2 -5,6 Äldreomsorg 16,0 15,2 -0,3 Tabell 1: Strukturjusterad standardkostnad (KOLADA) Borgholms kommuns standarkostnader har förbättrats inom samtliga verksamhetsom-

standardkostnaden innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, medan en negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.